Coffee: Dry vs. Washed Process


Coffee: Dry vs. Washed Process


Coffee: Dry vs. Washed Process
กระบวนการทำเมล็ดกาแฟส่งผลให้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันอย่างไร?

 

Dry Process (แบบแห้ง)


เป็นกระบวนการที่นำผลเชอรี่สุกงอมไปตากให้แห้งก่อนที่จะทำการแยกเยื่อและเมล็ดออกจากกัน โดยต้องตากเมล็ดกาแฟที่ได้ให้แห้งอย่างสม่ำเสมอ โดยจะใช้เวลาในการตาก 2-3 สัปดาห์

เมล็ดกาแฟที่ผ่านการตากจากกระบวนการแบบแห้งนั้นจะมีรสชาติที่เข้มข้น เต็มไปด้วยเนื้อสัมผัส มีกลิ่นคล้ายกับผลไม้สุกหรือไวน์ เนื่องจากเมล็ดกาแฟไม่ได้ผ่านการชะล้างด้วยน้ำ จึงทำให้เมล็ดกาแฟดูดซับสารต่างๆได้อย่างเต็มที่

 

 

 

 

Washed Process (แบบเปียก)


เป็นการนำผลของกาแฟไปล้าง ปอกเปลือก ล้างเมือก นำไปหมัก และจึงค่อยนำไปตากเพื่อไล่ความชื้น สุดท้ายนำไปคั่วตามที่ต้องการ

กระบวนการแบบเปียกจะทำให้รสชาติและกลิ่นของกาแฟนั้นชัดเจนเข้มข้น ซึ่งจะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอมากกว่าแบบแห้ง

 

Credit: Café de Colombia